top of page

파타야 변형 마사지 '키나리'스파

1.2.jpg

파타야 때밀이식 변마 키나리 스파샵 입니다.

HOT THAI 특전! '파타야 전지역 왕복 무료픽업 서비스'

오픈시간: 11:00AM

마감시간: 22:00PM

Sauna+Scrub 40 minutes: 600THB

Sauna+Oil Massage 60 minutes: 1,000THB

Sauna+Scrub+Steam Towel+Oil Massage 90 minutes: 1,500THB

방콕.png
파타야.png
풀빌라 상단_PNG.png
CAR.GUIDE_PNG.png
GOLF.EAT.png
6.jpg

파타야 Bang Lamung District, Chon Buri 20150

라인상담 바로가기 배너.jpg
bottom of page